شیمی chem 3

بررسی شیمی سال سوم

عوامل مؤثر بر انحلال پذیری مواد

(aنوع حلال (b       نوع ماده حل شونده (c              ساختار ماده حل شونده (d                     برهم کنش بین حلال و حل شونده (e                          دما (f                              فشار: در ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 25 بازدید

نهایی 91

خرداد  http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/1349/shimi.pdf  شهریور 91 http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/1346/1arami.pdf دی http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/1139110/1024shimi3.pdf 
/ 0 نظر / 40 بازدید
مهر 97
2 پست
مرداد 94
5 پست
دی 93
1 پست
مهر 93
1 پست
بهمن 92
1 پست
دی 92
1 پست
آذر 92
3 پست
آبان 92
3 پست
شهریور 92
1 پست
تیر 91
1 پست
بهمن 90
1 پست
آذر 90
1 پست
مهر 90
5 پست
شهریور 90
6 پست
مرداد 90
4 پست
تیر 90
16 پست