عاشقان عیدتان مبارک

       

      یاد من باشد فردا دم صبح 

                                     جور دیگر باشم 

                                            بد نگویم به هوا ، آب ،زمین

                                                          مهربان باشم ،با مردم شهر

 

                                                                                                       مشیری 

/ 0 نظر / 45 بازدید