بررسی کلوئید ها

کلوئید: دو ماده تشکیل شده است که با هم مخلوط شده ولی در هم حل نشده اند. کلوئید از ذره های ریز یک ماده که در ماده ی دیگر پخش شده است، به وجود می آید.( یک مخلوط است با ذراتی که اندازه ی آنها بزرگتر تر از اندازه ی ذرات در محلول است. )

کلوئید ها به سه حالت یافت می شوند :

1)جامد :

      آ)گاز در جامد (کف جامد)  :سنگ پا ،یونالیت

     ب)مایع در جامد(ژل) :ژله،ژل موی سر

    پ )جامددرجامد(سول جامد):سرامیک ،شیشه رنگی ،یاقوت،لعل،فیروزه

2)مایع :

    آ) گازدر مایع (کف): کف صابون ، تخم مرغ زده شده

   ب)مایع در مایع (امولسیون): شیر ،کره، سس سالاد

   پ)جامددرمایع (سول): چسب کاغذدیواری،رنگ‌های روغنی،چسب مایع، نمک خوراکی در بنزن

3)گاز

  آ)مایع در گاز(آیروسول): مه، افشانه‌ها (اسپری‌ها)

   ب)جامددرگاز(آیروسول جامد): دود، غبار

/ 0 نظر / 207 بازدید