سوسپانسیون

تعریف سوسپانسیون: نوعی مخلوط ناهمگن جامددر مایع است (سوسپانسیون ها پایدار نیستند.)مخلوط آب وگچ ، خاکشیر در آب، شربت آنتی بیوتیک ، شربت معده ، دوغ ، آبلیمو ،

ویژگی سوسپانسیون :

  1) کدر هستند

   2) ناپایدار هستند

      3) از کاغذ صافی عبور نمی کنند

        4) قطرذره های آن بیش از 100 نانومتر است

         5) بیش از یک فاز دارند

/ 0 نظر / 331 بازدید